MOVIE station

創価大学を紹介する動画を集めたページです。創価大学の魅力が詰まった動画を、ぜひご覧ください。

最新動画

大学PR

「創大生」エピソード

学部紹介

文系(経済・経営・法・文・教育・国際教養学部)

経済学部

経営学部

法学部

文学部

教育学部

国際教養学部

理系(理工・看護学部)

理工学部 情報システム工学科

理工学部 共生創造理工学科

看護学部

学び・研究紹介